+ 45 97 32 10 33

Efterværn/Unge i ungdomsbolig

Når en ung flytter fra institutionen almindeligvis i alderen fra 18 - 23 år, kan der på baggrund af en samarbejdskontrakt fortsat ydes støtte til uddannelse og botræning på eget værelse.

sad young man portrait on the old house background

Unge i efterværn eller støtte til unge i egen bolig

Når en ung flytter fra institutionen almindeligvis i alderen fra 18 - 23 år, kan der på baggrund af en samarbejdskontrakt fortsat ydes støtte til uddannelse og botræning på eget værelse.

Den unge har også mulighed for at flytte i Schuberts Mindes eget udslusningshus og her have bofællesskab med èn eller to andre unge.

Udslusnings metoder

Det faglige indhold i udslusning og efterværn ved C.M. Schuberts Minde er følgende:

Struktur

Den unge modtager en intensiv hjælp til strukturering af dagligdagen. Der lægges planer sammen med den unge og udarbejdes et ugeskema. Den unge guides i og får hjælp til dagliglivets praktiske gøremål og udfordringer, for at få en tilværelse i et bosted til at hænge sammen og leve op til en ordentlig og forsvarlig standard.

Interaktion

Den unge modtager hjælp til, hvordan man bor i hus sammen med bofæller. Misforståelser, konflikter og det daglige samarbejde og opståede skærmydsler drøftes og bearbejdes. Der ydes hjælp til forholdemåder i forhold til vennebesøg og i forhold til nabolaget.

Netværk

Den unge modtager hjælp i forbindelse med netværksetablering og vedligeholdelse. Den unge modtager hjælp til at indgå i fritidsaktiviteter. Der tages løbende kontakt til uddannelsessted eller arbejdsplads m.m. Kontakten til hjem, venner og familie understøttes og hjælpes på vej.

Adspredelse

Den unge tilbydes deltagelse i udflugter, oplevelser og rejser i ind- og udland med henblik på adspredelse og dannelse. Der arrangeres små sammenkomster, biografture og hyggeaftener. Den unge har desuden mulighed for at deltage i Schuberts Mindes ugentlige aktiviteter.

Krise

Den unge er sikret døgnets 24 timer, 365 dage om året. Der er mulighed for akut hjælp og reaktion i tilfælde af en opstået krisesituation. Herudover har den unge mulighed for i kortere perioder at opnå kontakt til eksempelvis psykolog eller psykiater, hvis et behov herfor måtte opstå.

Omsorg

Den unge har mulighed for at komme på Schuberts Minde, typisk i dén afdeling den unge tidligere har boet i. Her spises og hygges sammen med de andre børn, unge og voksne. De har her mulighed for at deltage i diverse aktiviteter eller blot opleve det at have et bagland at besøge og komme hjem til.

Økonomi:

Den unge får hjælp til at styre sin økonomi. Hjælp til kontakt til offentlige myndigheder, skattekontor, bank, kommune o.lign.