+ 45 97 32 10 33

Efterværn/Unge i ungdomsbolig

Når en ung flytter fra institutionen almindeligvis i alderen fra 18 - 23 år, kan der på baggrund af en samarbejdskontrakt fortsat ydes støtte til uddannelse og botræning på eget værelse.

Marcipanbrød

Unge i efterværn eller støtte til unge i egen bolig

Når en ung flytter fra institutionen almindeligvis i alderen fra 18 - 23 år, kan der på baggrund af en samarbejdskontrakt fortsat ydes støtte til uddannelse og botræning på eget værelse.

Den unge har også mulighed for at flytte i Schuberts Mindes eget udslusningshus i Ringkøbing og her have bofællesskab med èn, to eller tre andre unge.

Udslusnings metoder

Det faglige indhold i udslusning og efterværn ved C.M. Schuberts Minde er følgende:

Struktur

Den unge modtager en intensiv hjælp til strukturering af dagligdagen. Der lægges planer sammen med den unge og udarbejdes et ugeskema. Den unge guides i og får hjælp til dagliglivets praktiske gøremål og udfordringer, for at få en tilværelse i et bosted til at hænge sammen og leve op til en ordentlig og forsvarlig standard.

Interaktion

Den unge modtager hjælp til, hvordan man bor i hus sammen med bofæller. Misforståelser, konflikter og det daglige samarbejde og opståede skærmydsler drøftes og bearbejdes. Der ydes hjælp til forholdemåder i forhold til vennebesøg og i forhold til nabolaget.

Netværk

Den unge modtager hjælp i forbindelse med netværksetablering og vedligeholdelse. Den unge modtager hjælp til at indgå i fritidsaktiviteter. Der tages løbende kontakt til uddannelsessted eller arbejdsplads m.m. Kontakten til hjem, venner og familie understøttes og hjælpes på vej.

Adspredelse

Den unge tilbydes deltagelse i udflugter, oplevelser og rejser i ind- og udland med henblik på adspredelse og dannelse. Der arrangeres små sammenkomster, biografture og hyggeaftener..

Krise

Den unge er sikret døgnets 24 timer 365 dage om året. Der er mulighed for akut hjælp og reaktion i tilfælde af en opstået krisesituation. herudover har den unge mulighed for i kortere perioder at opnå kontakt til eksempelvis psykolog eller psykiater, hvis et behov herfor måtte opstå.

Omsorg

Den unge har mulighed for at komme på Schuberts Minde, typisk i dén afdeling den unge tidligere har boet i. Her spises og hygges sammen med de andre børn, unge og voksne. De har her mulighed for at deltage i diverse aktiviteter eller blot opleve det at have et bagland at besøge og komme hjem til.

Økonomi:

Den unge får hjælp til at styre sin økonomi. Hjælp til kontakt til offentlige myndigheder, skattekontor, bank, kommune o.lign.