+ 45 97 32 10 33

Kurser på Schuberts Minde

Vi er dygtige til kognitiv terapi. Hele vores filosofi bygger på miljøterapi. Vi er stolte af vores resultater, og deler gerne ud af vores succesfulde metoder til andre. Derfor tilbyder vi at lave kurser med baggrund i miljøterapi. Vi udbyder med jævne mellemrum kurser, men har også et stort ønske om, at tilrettelægge kursusforløb i forhold til konkrete behov og problemstillinger.

 

læring

Kursusforløb vi kan tilbyde

Inklusion af børn i folkeskolen.
Hvordan gør vi mangfoldigheden blandt børn til en ressource. Hvordan udnytter vi,  at børn er forskellige og har forskellig social kapital?

Det kognitive tankesæt
Selvtillid og selvværd handler om, hvordan man som barn er blevet forstærket i rigtig eller forkert adfærd og tanke. Hvordan man opbygger et automatisk tankesæt om sig selv og andre. Den kognitive analyse handler om at blotlægge det enkelte menneskes automatiske tanker om sig selv og andre, som er lagt ind i et indre skema.

Tankefelt terapi
Vi har gennem vores opvækst haft oplevelser og fået overbevisninger, som har givet os nogle tankemønstre som gør, at vi ikke lever livet optimalt og tiltrækker en masse negativt. Disse tankemønstre kan ændres, så vi bliver meget mere autentiske, og får det som vi ønsker det. Det handler om, at du skal styre dine tanker, de skal ikke styre dig

Kursus om ADHD
En indføring i den kognitive tilgang til børn og unge med diagnosen ADHD. Denne gruppe børn og unge kan med fordel håndteres og hjælpes til ro og læring på en anden måde end den, man ofte bruger i omgangen med børn.

Mindfulness
Lær at observere tankeprocesserne, mens de foregår. Tanker ses som tanker - og ikke som en afspejling af virkeligheden. Mindfulnesstræning skaber fleksibilitet i måden du tænker på og øger muligheden for at styre opmærksomheden. Denne form for opmærksomhed gør det lettere, at opfange begyndende tegn på f.eks. depression eller stress.