+ 45 97 32 10 33

Målgruppen

Schuberts Minde modtager børn og unge i alderen
6-17
år med psykosociale og emotionelle vanskeligheder.

COLOURBOX16021199 (1)

Vores Målgruppe

Vi tilbyder en målrettet miljøterapeutisk behandling i forhold til:

 • Tidligt frustrerede børn og unge, d.v.s. børn/unge med diagnosen reaktiv tilknytningsforstyrrelse
 • Børn/unge med ADHD, dvs. børn som er hyperaktive og/eller lider af opmærksomhedsforstyrrelser
 • Børn/unge som er præget af tvangstanker og tvangshandlinger (O.C.D. / Tourette syndrom)
 • Børn/unge der lider af personlighedsforstyrrelser såsom borderline eller forandret virkelighedsopfattelse
 • Højt fungerende autister, Asgerpersyndrom og GUA
 • Børn og unge med depression og angsttilstande
 • Børn der har været udsat for overgreb
 • Børn der har en krænkende adfærd
 • Miljøbetingede adfærdsvanskeligheder
 • Omsorgsvigtede børn og unge
 • Indad reagerende og udad reagerende børn og unge
 • Børn med autismespektrum forstyrrelser
 • Vi modtager ikke børn og unge der er i et svært misbrug
 • Vi modtager ikke generelt retarderede børn og unge
 • Vi modtager ikke børn og unge der har begået personfarlig kriminalitet

Til kommunerne

Kommunale myndigheder er altid velkomne til at kontakte os på tlf 97 32 10 33 og beskrive barnets/den unges

problematik, så vi har mulighed for at drøfte om vi er det rette tilbud til netop dette barn.