+ 45 97 32 10 33

Målgruppen

Schuberts Minde modtager børn og unge i alderen
6-17
år med psykosociale og emotionelle vanskeligheder.

COLOURBOX16021199 (1)

Vores Målgruppe

Vi tilbyder en målrettet miljøterapeutisk behandling i forhold til:

 • Tidligt frustrerede børn og unge, d.v.s. børn/unge med diagnosen reaktiv tilknytnings- forstyrrelse.
 • Børn/unge med ADHD, dvs. børn som er hyperaktive og/eller lider af opmærksomhedsforstyrrelser.
 • Børn/unge som er præget af tvangstanker og tvangshandlinger (O.C.D. / Tourette syndrom)
 • Børn/unge der lider af personlighedsforstyrrelser såsom borderline, forandret virkelighedsopfattelse.
 • Højt fungerende autister, Asgerpersyndrom og GUA.
 • Børn og unge med depression og angsttilstande.
 • Børn der har været udsat for overgreb.
 • Børn der har en krænkende adfærd.
 • Miljøbetingede adfærdsvanskeligheder.
 • Omsorgsvigtede børn og unge.
 • Indad reagerende og udad reagerende børn.
 • Børn med autismespektrum forstyrrelser.

 

 • Vi modtager ikke børn og unge der er i et svært misbrug.
 • Vi modtager ikke generelt retarderede børn og unge. 
 • Vi modtager ikke børn og unge der har begået personfarlig kriminalitet.

 

Til kommunerne

Kommunale myndigheder er altid velkomne til at kontakte os på tlf 97 32 10 33 og beskrive barnets/den unges

problematik, så vi har mulighed for at drøfte om vi er det rette tilbud til netop dette barn.