+ 45 97 32 10 33

Aktiviteter på Schuberts Minde

"Et muntert og virksomt liv på jord"

_MG_1803

Sejlads

Institutionen ejer en sejlbåd samt en jolle. Sejlbåden Olivia, med 5-6 sovepladser, benyttes såvel til småture på aftener og i weekends, som til koloniture i skolernes ferier. Formålet med sejlads er, igennem godt sømandskab at opleve, lære, erkende og praktisere orden, rutiner, samarbejde, hensyntagen og pli. Alle børn og unge om bord bliver undervist, så de kan forberede sig til at tage duelighedstegn.

Herudover opøves evnen til at modtage instrukser og omsætte dem til handling, samt  acceptere en klar rolle og magtfordeling ombord. Oplevelsen af elementernes indvirkning på materiel og mandskab giver indblik i muligheder og begrænsninger, problemer og udfordringer. Jollen benyttes ligeledes til en masse småture på fjorden.

_mg_5219

Heste

Stort set siden institutionens start har der været heste på Schuberts Minde. Vi har heste af racen Haflinger, som er en østrigsk bjergpony.

Vi tager ind imellem til kåring og skue med en eller flere heste, og igennem årene har vi hentet adskillige flotte præmier hjem til Schuberts Minde.

I det daglige varetages ansvaret for hestene af pedellen i tæt samarbejde med afdelingerne. Vores ridelærer står for den ugentlige rideundervisning. Børn og unge har mulighed for at søge job som staldassistent eller som hestepasser, og dermed tage del i hestens røgt og pleje.

I sommermånederne går hestene på græs ved Kløvhøj i Vedersø.

_MG_4716

Fodbold

En gang om ugen er der fælles fodboldtræning for alle børn og unge.

Vi spiller fodbold fordi det er sund motion og fordi børnene lærer at indgå i sociale sammenhænge, hvor regler er fastlagt på forhånd og håndhæves af en voksen. Ved at spille fodbold trænes barnets sociale opmærksomhed og sociale tilknytning. Hvem er jeg på hold med? - hvor er mine medspillere? - hvad er min rolle? - mit hold har brug for mig - og så er det sjovt!

At deltage i en holdsport, giver også træning i at udvise tolerance og respekt for andres kompetencer eller mangel på samme.

_MG_1531

Løb

For alle afdelinger gælder, at børnene/ de unge løber 2 gange om ugen, 5 km. Løbene er opdelt i et individuelt løb samt et socialt løb.

Formålet er at komme i god form, og dermed i fysisk og psykisk balance med sig selv.

I et individuelt løb har hver barn/ung sin egen personlige tid, at nå i mål på.

I socialt løb har gruppen en fælles tid - hvor gruppen samlet skal nå i mål. Formålet med dette løb er, at lære at opmuntre og støtte hinanden i at gennemføre samt øve sig i at tolerere den enkeltes individuelle formåen. Både fysisk og socialt.

COLOURBOX5883585

Sommerfest

Sommerfesten er en årlig tilbagevendende begivenhed, som afholdes i Schuberts Mindes have. Samtlige børn, unge og medarbejdere med familie, institutionens bestyrelse og børnenes sagsbehandlere deltager i denne fest, hvor aktiviteterne fra år til år er tilrettelagt efter nyt tema.

Aftenen begynder med grillmad, vi leger forskellige lege og de år, hvor vi har fået føl, er der et indslag med præsentation og navngivning af dette.

ski

Skiferie

Hvert andet år er vi alle på en tur til Norge, hvor vi udfordrer naturen og den hvide sne. Vi bor på Fagerhøj og tager på langrend hver dag. Om natten er vi nogle, som bor i de huler vi selv har bygget.

_MG_1777

Fællesskabet Schuberts Minde indkalder

Her er der tale om en aktivitet, som kun forstander eller viceforstander kan indkalde til. Hvad den består af, kan være oplyst på forhånd eller bevares som en hemmelighed. Planerne for dagen rives ud af kalenderen. Pludselig er man til koncert, til landskamp i Parken, i gang med at køre halm eller noget helt andet.

COLOURBOX10637317

Loppemarked

Schuberts Minde afholder et årligt loppemarked i slutningen af sommeren. Forinden har børn og voksne i tre måneder tømt container på genbrugspladsen, sorteret stort og småt, som senere omsættes i forskellige boder, hvor børn og personale er kræmmere for en dag. Overskuddet fra loppemarkedet anvendes til oplevelser eller nyanskaffelser, som børnene ønsker sig.