+ 45 97 32 10 33

C.M. Schuberts Minde - Historie

 

1949

Schuberts minde historie

Carl Matildur Schubert blev født i Fredericia i 1830. I 1868 etablerede han sig som købmand i Ringkøbing.

Schubert havde i sit testamente afsat en sum, for hvilken der skulle oprettes: “Et godt, men tarveligt hjem for forældreløse børn “, dette når beløbet gennem forrentning havde nået en størrelse af 100.000 kr.

Kort før 2. verdenskrig var målet nået, og i 1949 realiseredes tanken. I 1951 stod børnehjemmet klar - normeret til 36 børn.

1951

Schuberts minde historien

Anna og Niels Aage Kjærgaard Jensen blev ansat som forstanderpar. De kom fra Esbjerg - og havde 20 børn med sig hertil.


Forstanderparret fratrådte efter 31 år. I denne periode havde børnehjemmet udviklet sig fra én afdeling, hvor alle 36 børn boede, til en institution med 4 afdelinger + feriekoloni.

1976

_MG_0259

I 1976 indgik den selvejende institution C.M. Schuberts Minde driftsoverenskomst med Ringkjøbing Amtskommune

1982

Schuberts minde historie

Den 1. juli 1982 tiltrådte nyt forstanderpar Ove Horsted Larsen og Lone Bregnager Larsen.

1985

_MG_0259

I 1985 tilknyttes Schuberts Minde en socialrådgiver, og familiepleje bliver en integreret del af Schuberts Minde.

1989

_MG_0259

I 1989 udvider Schuberts Minde, med et "familiehus" til familier i dagsbehandling.

1996

Schuberts minde historie

Den 1.juli 1996 tiltræder cand. psych. Jørn Birk Nielsen stillingen som forstander.

Den 1. november 1996 ansættes yderligere  en psykolog i en fuldtidsstilling på Schuberts Minde.

1997

_MG_0259

Med virkning fra 1. januar. 1997, får Schuberts Minde status af behandlingshjem.

2012

_MG_0259

Den 1. januar 2012 godkendes Schuberts Minde som opholdssted.