+ 45 97 32 10 33

Ofte stillede spørgsmål

Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål her på siden, er du meget velkommen til at kontakte Schuberts Minde. Vi opdaterer nedenstående løbende.

Laves der individuel behandlingsplan for hvert enkelt barn?

Ethvert barn er unikt!

Derfor er der ingen børn som behandles ens. Behandlingsplanen er skræddersyet til hvert enkelt barn, og til hver enkel problemstilling

Hvad mener I, når i siger at børn skal opdrages med konsekvens?

Nogle sætter lighedstegn mellem konsekvens og straf. På Schuberts Minde betyder konsekvens, at enhver har pligt til at gøre en skade god igen. Det vil sige: Når Michael i vrede skyder sin fodbold gennem vores rude, så betyder det ikke, at Michael ikke kommer i biografen med de andre børn. Det vil nemlig være at straffe ham. Derimod betyder det at Michael, sammen med vore pedel, er forpligtiget til at sætte en ny rude i, som erstatning for den gamle. Det er at gøre skaden god igen.

Konsekvens kan opsummeres til, at man er ansvarlig for sine egne handlinger.

Kun på den måde, bliver man et pålideligt menneske.

Får man lommepenge når man bor på Schuberts Minde ?

Ja, alle børn får lommepenge. Beløbets størrelse er cirkulærebestemt.

Jeg har læst I har brugt magtanvendelse, hvad er det?

Magtanvendelse er en situation, hvor man fastholder en person. Det er noget der sker yderst sjældent. Enhver magtanvendelse skal efterfølgende vurderes af de kommunale myndigheder i forhold til cirkulære om magtanvendelse kapitel 1, §2.

Her står bl.a.

Fysisk magtanvendelse i form af, at barnet eller den unge fastholdes, eller føres til et andet rum, er tilladt, hvis:

  1. Barnet eller den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt, eller

  2. Barnet eller den unge dermed forhindres i at skade sig selv.

 

Hvordan vurderer I om et barn tilhører jeres målgruppe?

Hvad enten du er forældre eller offentlig myndighed, opfordrer vi til, at du kontakter os med konkrete sager. Så kan vi sammen vurdere, om barnet eller den unge kan hjælpes på vej på Schuberts Minde.

Holder behandlingshjemmet lukket i julen ?

Nej, på Schuberts Minde har vi åbent alle årets dage.

Kommer man på ferie og rejser til udlandet

Ja vi rejser så ofte det er muligt. Vi har f.eks. været i Thailand, Kina, Polen, England, Holland, Frankrig, Norge, Tyskland, Italien og Sverige.

Vi elsker at rejse, så når du bor på Schuberts Minde, skal dit pas være i orden 🙂

Hvorfor gik I med til at medvirke i en tv-udsendelse?

Vi synes vi med stolthed kan slå døren op og vise, hvem vi er. Schuberts Minde rummer rigtig mange gode historier.

TV holdet fik lov til, helt frit, at følge os uden filter. Programmerne har desværre været med til, at tegne et skævt billede af Schuberts Minde. Et TV-Program viser udelukkende den del af virkeligheden, som produceren vælger at vise. Det har vi lært af på godt og ondt.

Må børnene have venner uden for Schuberts Minde?

Vi ønsker at børn og unge deltager i fritidsaktiviteter og synes det er dejligt når de får venner. Deres venner er også meget velkomne her på Schuberts Minde.

Bruger I "Holding" eller fastholdelsesterapi

Holding er en terapiform, udviklet af Jerina Preckop. Det er ikke en metode, der anvendes på Schuberts Minde, da metoden kolliderer med magtanvendelsescirkulæret.

Kan børn blive klogere af at bo på Schuberts Minde?

Ved måling med anerkendte inteligenstests, ser vi at børnene efter en periode øger deres inteligens. Det betyder at de klarer sig bedre i skolen og bliver i stand til at gennemføre en uddannelse.

Hvordan er Schuberts Minde anderledes end andre opholdssteder?

Det er vi på en lang række områder, især kan vi fremhæve at vores personale er uddannede. Vi sigter højt og har ambitioner på børnenes vegne. Schuberts Minde er et sted, hvor vi har ambitioner på børnenes vegne. Vi ønsker at de udnytter deres ressourcer fuldt ud. Derfor ønsker vi at stimulere dem på alle måder - fysisk/motorisk, intellektuel og emotionel.

Vores ambition er ikke blot at lade dem henslænge deres ungdom over en computer på kulørte hjemmesider, og derefter lade dem gå videre i systemet som misbrugere, kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister.

Må familie og venner komme på besøg?

Ja det må de gerne, de er velkomne.

Hvornår må man ringe til sit barn på Schuberts Minde?

Der er faste ugentlige ringetider til såvel dit barn, som til den kontaktperson der er tilknyttet dit barn. Disse tider aftales individuelt.

Bliver man smidt hjem, hvis man laver ballade?

Som udgangspunkt "smider vi ikke nogen hjem". Vi ønsker ikke at være kendt for at tage "lette løsninger", så vi løser problemer med hinanden her.