+ 45 97 32 10 33

Behandlingshjemmet

 

COLOURBOX1140322 (1)

en tværfaglig indsats

Kender du et barn eller en ung, der har brug for leg og læring, omsorg og opdragelse, dannelse og udfordringer samt terapi? Så læs nærmere om den hjælp vi kan tilbyde.

Schuberts Minde er et behandlingshjem, der bygger på et tværfagligt samarbejde imellem psykologer, socialpædagoger og socialrådgiver. Børn og unge bor i små familielignende bofællesskaber sammen med erfarne og uddannede voksne.

Hele barnet

For at sikre en effektiv behandling af barnet og den unge, er det altafgørende, at vi beskæftiger os med hele barnet. Derfor forholder vi os både til barnets tanker, og den måde det tænker på. Vi hjælper barnet til en bedre forståelse af dets følelser, og vi beskæftiger os med dets fysiologi og adfærd og løbende undersøger  vi effekten af vores indsats.

Miljøterapi.

Indenfor et trygt, omsorgsfuldt og stimulerende miljø, gives barnet og den unge de bedste muligheder for at modnes og gennemgå en sund udvikling. Miljøterapien suppleres altid med andre former for terapi og behandling.

Børn der har brug for et særligt skoletilbud, går på en af kommunens specialskoler. Andre børn går på kommunale folkeskoler eller ungdomsuddannelser.

Kommunale myndigheder er altid velkomne til at aflægge os et besøg, eller kontakte os for en nærmere drøftelse af, om vi netop er det tilbud der efterspørges.