+ 45 97 32 10 33

vores    banker for

Børn og unge

Schuberts Minde er et behandlingshjem for børn og unge i alderen 6 til 17 år. Vi er et opholdssted der er kendetegnet ved en anerkendende tilgang. Dagligdagen er præget af  omsorg, dannelse og behandling. Hos os er der faste rammer, nærhed og masser af aktivitet.

Vi hjælper børn og unge til at blive klogere på livet og sig selv. Vi arbejder for at børn og unge udvikler sig og bliver bedre til at forstå og håndtere egne tanker og følelser, bliver i stand til at sætte sig et mål og indgå konstruktivt i sociale sammenhænge.

Hos os bor børn og unge i små familie lignende fællesskaber sammen med erfarne og uddannede voksne i naturskønne

omgivelser lige ned til Ringkøbing Fjord.

Vi samarbejder løbende med anbringelseskonsulenter og socialrådgivere, vi er altid hurtige, når vi skal vurdere, om et barn eller en ung passer til vores tilbud.

 

Vores værdier

NÆRHED

Nærhed, varme og involvering
Det kan siges kort. Nærhed, varme og involvering er så afgørende for alt det, vi laver på Schuberts Minde. Disse tre ord bor dybt i husets sjæl. Det er afgørende, at børnene og de unge har nogle rammer, hvor de føler sig trygge og kan udvikle sig, det er derfor det naturlige omdrejningspunkt hos os.

optimisme

Optimisme

Vi har store ambitioner på vore børn og unges vegne. Det er ekstremt vigtigt for os, at vi tror på, at ting vil lykkes - selv i udfordrende situationer. Det er dét brændstof, der gør, at vi aldrig giver op.

Vi griner meget, og vi er ikke bange for at grine ad os selv. Humor hænger meget tæt sammen med optimisme, og vi er meget bevidste om, at det giver os alle et lysere sind, når vi griber tingene ad med et smil.

Samarbejde

Samarbejde
Det er vigtigt, at vi viser vores børn og unge, at vi samarbejder positivt med alle om deres udfordringer. Det vil sige at arbejde tværprofessionelt med forældre, sagsbehandlere og alle andre, som er centrale for, at udviklingen går fremad. Her er dialog et vigtigt redskab. Alle skal høres og være med til at bidrage positivt på sidelinjen for at barnet eller den unges udvikling går i den rigtige retning. Når vi indgår i et samarbejde med eksterne parter, er det vigtigt for os, at vi ikke bare står stejlt på vores uden at lytte. Vi har uden tvivl vores holdninger, men vi er meget opmærksomme på, at fleksibilitet, dialog og samarbejde er helt nødvendigt for at skabe de bedste resultater.

faglighed

Faglig kompetence

Den faglige kompetence er hele fundamentet for Schuberts Minde. Vi operer ikke som vinden blæser. Når andre folk betror os med deres børn, er det helt centralt, at vi ved, hvad vi gør - og at vi er ydmyge overfor opgaven.

For os er det væsentligt, at vi står på skuldrene af personer, som har arbejdet med børn og unge i mange år - og at vi bygger på disse erfaringer.

Det betyder ikke, at vi ser bort fra ny viden. Tværtimod byder vi ny viden velkommen, men vi forholder os kritisk til den, inden vi tager den i brug.

læring

Læring og dannelse
Mange af de børn og unge, som kommer til Schuberts Minde, mangler almen dannelse, viden om kulturer og har ofte en begrænset situationsfornemmelse. Vi vil gerne lære dem at kunne begå sig i alle livets sammenhænge. For os er opdragelse meget vigtig. Det er et lidt udskældt begreb, men vi oplever ofte, at det er svært for vores børn og unge at skelne imellem, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Vi vil gerne have at de børn og unge, som kommer her, eksempelvis lærer os noget om den nyeste musikkultur eller de nyeste film. Vi vil  til gengæld gerne lære dem, hvem PH, Dirch Passer og Elvis var. Børn og unge på Schuberts Minde skal lære om de normer og værdier, der er en del af vores samfund. Kulturformidling er i allerhøjeste grad en nødvendighed for at blive en del af det fællesskab, som vi lever i. Vores mål er ikke, at børnene får en bestemt stil, tankemåde, politisk overbevisning eller religion. Vi vil gerne præsentere dem for forskellene, så de selv bliver i stand til at træffe nogle kvalificerede valg.

ROBUSTHED.DK:                                                                                                                                       Vi er af Socialstyrelsen blevet bevilget deltagelse i et spændende tre-årigt projekt, som startede sidste år. ROBUSTHED.DK er et mentaliseringsbaseret program, som styrker evnen til at håndtere udfordringer og indgå i sociale relationer.

Samtlige børn, unge og voksne på Schuberts Minde deltager i dette program.

Passer dit barn til målgruppen?

Så tøv ikke med at kontakt os for nærmere information